FSH OPULENT POSLUJE U OKVIRU POSLOVNOG SISTEMA GLOBAL SEED

Poslovni sistem Global Seed doo Čurug je kompanija locirana u centralnom delu Vojvodine, nedaleko od Novog Sada, u opšini Žabalj. Osnovna delatnost kompanije je stočarska proizvodnja odnosno uzgoj visokokvalitetnih mlečnih krava Holstein frizijske i Brown Swiss rase i proizvodnja mleka. Kapacitet farme je 1.000 muznih grla. Radi se po vrlo savremenoj tehnologiji koja je zajedno sa opremom preuzeta od holandske kompanije "Royal De Boer". Farma raspolaže najsavremenijim mašinama i opremom kako za ishranu tako i za ostale procese proizvodnje.

Kompanija je nastala kao Green field investicija i predstavlja jednu od najsavremenijih farmi za proizvodnju mleka u Srbiji. Fabrika stočne hrane je u skladu sa svojim kapacitetima projektovana da zadovolji potrebe sopstvene farme i da za potrebe tržišta na godišnjem nivou isporuči oko 20.000 tona koncentrovanih smeša za preživare.

Fabrika je projektovana prema tehnologiji holandske kompanije OTTEVANGER koja je jedan od evropskih lidera u ovoj oblasti i ima tradiciju duže od 100 godina. Tehnološke linije su kompletno procesorski vođene i isprojektovane da proizvode specijalne smešeza goveda.

Odabran je kontejnerski-tip mešaone,jedinstveni visoko-tehnološki sistem, patentiran od strane OTTEVANGER.

FSH OPULENT raspolaže specijalizovanim proizvodnim linijama,koje omogućavaju pripremu smeša vrhunskog i jedinstvenog kvaliteta.

SPECIJALIZOVANE PROIZVODNE LINIJE:
Linija za dodavanje
melase u smeše
  • precizno doziranje melase
  • nova tehnološka rešenja problema termolabilnosti melase
  • odlična homogenost smeše
Linija za proizvodnju
termo flekica
  • nova tehnologija hidroterm
  • termo flekice - proizvod superiornih svojstava
Linija za ekstrudiranje
  • ekstruder kapaciteta 1.000 kg/h
  • ekstrudiranje soje, mešavina soje i žitarica
Linija za presovanje
  • presa kapaciteta 700 kg/h
  • proizvodnja pogača  i biljnih ulja

Smeše iz proizvodnog asortmana OPULENT sastavljene su u saradnji sa eminentnim stručnjacima Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad. Proizvodnja u fabrici stočne hrane OPULENT sprovodi se po HACCP principima upravljanja bezbednošću hrane uz korišćenje sirovina proverenog i vrhunskog kvaliteta. Kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda vrši laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje Departmana za stočarstvo na Poljoprivrednom Fakultetu u Novom Sadu.

Pogledajte reportažu o fabrici opulent u emisiji "Više od otkosa" emitovanoj na radio televiziji Panonija