OPULENT PODRŠKA KORISNICIMA

Smeše iz proizvodnog asortmana OPULENT sastavljene su u saradnji sa eminentnim stručnjacima Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad. Svojim korisnicima OPULENT nudi moguć nost proizvodnje smeša po posebnim zahtevima naručioca kao i pružnje konsultanskih usluga od strane OPULENT nutricionista.

USLUGE INSTALIRANJA BIN SILOSA OPULENT

Uspostavljanjem dugoročne saradnje našim korisnicima nudimo uslugu instaliranja OPULENT bin silosa.

DISTRIBUCIJA

Savremenim specijalizovanim vozilima možemo distribuirati naše proizvode u obliku rinfuze, bigbag vrećama od 500 i 1000 kg i u obliku malog komercijalnog pakovanja (vreće 40 i 50 kg).